От януари 2017г. във всички асансьори трябва да има „разговорно устройство“

От януари 2017г. във всички асансьори трябва да има "разговорно устройство"От началото на следващата година асансьорите трябва да разполагат с аварийно алармено устройство за двустранна разговорна връзка (разговорно устройство) между кабината на асансьора и човека, който извършва аварийното обслужване на асансьора.
Това напомнят от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, като посочват, че в края на декември изтича двегодишният срок, даден на собствениците на сгради да се съобразят с редица изисквания, едно от които е това.
В края на юни например вече изтече срокът, който задължава в асансьорите да има аварийно осветление.
Изискването за разговорно устройство се налага с цел осигуряване на постоянна връзка между пътниците в асансьора и техниците от поддържащата фирма за осигуряване на безопасно пътуване и недопускане на паника при евентуално засядане на кабината.
Разговорните устройства, които трябва да бъдат монтирани до края на годината във всички асансьори, са специални и трябва да гарантират повиквания към 3 предварително зададени номера на поддържащата фирма. Устройствата трябва да бъдат монтирани така, че да гарантират постоянно двустранен обхват.
В почти всички административни сгради вече са монтирани разговорни устройства, но са малко сградите в режим на етажна собственост, които са предприели мерки за изпълнение на това изискване, допълват от агенцията.
Тези условия са записани в променената през 2014 г. Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори. Срокът да се спазят всички изисквания в нея е 1 януари 2017 г. Така, ако след тази дата няма разговорно устройство, асансьорът би трябвало да се спре от употреба.
В наредбата са записани пет мерки за подобряване на безопасността, като са взети предвид опасностите, които трябва да бъдат предотвратени, и стойността на изпълнението им.
За да се подобри състоянието на асансьорите, е необходимо ползвателите да обърнат повече внимание на задълженията си като собственици, напомнят от агенцията. Оттам посочват, че ползвателят следи за нередности, сключва договор с поддържащите фирми и участва в проверките.
Поддържащите фирми пък трябва да са запознати с всички нормативни промени и да уведомяват своевременно ползвателите, които трябва да предприемат действия, да ги изпълняват.
От страна на Държавната агенция ще се увеличи контролът върху поддържащите и надзорните фирми, за да се гарантира безопасността на хората.
От началото на годината инспекторите са проверили 6399 асансьора, от които 386 – при внезапни проверки. Спрени са 228 асансьора, издадени са 3198 предписания, като за тази година има един инцидент.
Кога ще бъде проверен асансьорът, зависи от това кога е бил направен предишният преглед. Може да бъде и в началото, и в края на годината. Това не означава, че абсолютно всички асансьори на 1 януари ще бъдат проверени от надзорните фирми за наличие на разговорно устройство. Проверките ще бъдат поетапни, допълват от агенцията.

Източник