Асансьорен сервиз ЕЛЕВА ООД  е създаден през 2006 г. в гр. Варна. Опитните ни специалисти предлагат качествено абонаментно сервизно обслужване на голям асортимент асансьорни уредби, монтирани в обществени и жилищни сгради.

Фирмата ни разполага с модерна техника и високо квалифицирани специалисти. Те са преминали множество курсове за обучение на монтаж, ремонт и сервизна поддръжка на подемно транспортни съоръжения.

В нашата работа се стремим непрекъснато да оправдаваме гласуваното ни доверие и да отговаряме на постоянно повишаващите се изисквания на нашите клиенти.

Асансьорен сервиз ЕЛЕВА  гарантира високо качество на предлаганите услуги, безопасност и комфорт при ползването на асансьорните уредби.

За нас всеки клиент е важен, като се стремим отношенията ни да се базират на коректност, лоялност и взаимно доверие.

УДОСТОВЕРЕНИЕ № В206 - Главна дирекция “Инспекция за държавен технически надзор”

УДОСТОВЕРЯВАМ

„ЕЛЕВА” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж.к. Младост, бл. 142, вх. 9, ет. 8, ап. 207 и ЕИК: 148036103 е вписано в Регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност, като лице, което извършва поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори и на строителни и други подемници за повдигане на хора и хора и товари.  УДОСТОВЕРЕНИЕ № В206 – Главна дирекция “Инспекция за държавен технически надзор”

Сертификат № В042/12.09.2006г. от Мултилифт ЕООД

Този сертификат се издава в уверение на това, че Елева ЕООД има правото да извършва монтажни, ремонтни, сервизни и преустройствени дейности на пътнически хидравлични и електрически асансьорни уредби, товарни, автомобилни и инвалидни подемници и други съоръжения от производствената гама на Мултилифт ЕООД.   Сертификат № В042/12.09.2006г. от Мултилифт ЕООД